vr彩票

当前位置:首页  vr彩票  vr彩票  学院纪委委员


   : 卢  洁

监察委员:马姜明

督察委员:李友邦

效能委员:李泽明

宣传委员:杨栋林

 

                                                         vr彩票信访电话:0773-3560375

        vr彩票信访邮箱:skyjw@mailbox.gxnu.edu.cn

 

   

 

 
Baidu