vr彩票

当前位置:首页  本科生教育


关于vr彩票2020年全日制普通本科生转专业考核的通知


发布于:2020/06/02 阅读数:10

 

各位老师、同学:

根据《关于做好2020年全日制普通本科学生转专业工作的通知》精神,经个人申请,转出学院审批,教务处审核,符合申请转入我院的学生有凌晖雲20人。

我院定于202069日(周二)上午8:30-12:00在雁山校区起文楼南楼508会议室进行考核,具体考核要求请关注我院2020511日《关于公布2020年vr彩票转专业工作方案备案表的通知》。

具体考核名单见附件。

 

 

                                                                    vr彩票

                                                                                         202062

 

 

 

 

 

 

序号

学号

姓名

转出学院

转出专业

转出年级

成绩排名

申请转入专业

申请转入年级

申请转入学院

1

201911200203

凌晖雲

环境与资源学院

地理科学

2019

16/123

生物科学

2020

vr彩票

2

201910100419

周梓媛

文学院/新闻与传播学院

新闻传播学类

2019

9/167

生w科学

2020

vr彩票

3

201912400192

赵婷

经济管理学院

人力资源管理

2019

54/81

生物技术

2020

vr彩票

4

201812300274

潘清

计算机科学与信息工程学院/软件学院

软件工程

2018

54/93

生物技术

2020

vr彩票

5

201910700176

左盼

数学与统计学院

数学类

2019

121/267

生物技术

2020

vr彩票

6

201811000195

郭佳

vr彩票

环境生态工程

2018

1/37

生物科学

2018

vr彩票

7

201811000197

陶英

vr彩票

环境生态工程

2018

8/37

生物科学

2018

vr彩票

8

201811000198

梁小云

vr彩票

环境生态工程

2018

7/37

生物科学

2018

vr彩票

9

201811000182

冉川

vr彩票

生物技术

2018

9/51

生物科学

2018

vr彩票

10

201911000166

张宁宁

vr彩票

生物技术

2019

5/59

生物科学

2019

vr彩票

11

201911000177

韦凤江

vr彩票

生物技术

2019

7/59

生物科学

2019

vr彩票

12

201911000202

韦晓冰

vr彩票

生物技术

2019

10/59

生物科学

2019

vr彩票

13

201911000220

郑小艳

vr彩票

生物技术

2019

8/59

生物科学

2019

vr彩票

14

201913200200

唐晓红

职业技术师范学院

物流管理(职教师资)

2019

5/59

生物科学

2019

vr彩票

15

201913200236

李艺

职业技术师范学院

物流管理(职教师资)

2019

3/59

生物科学

2019

vr彩票

16

201912700334

符雪灵

电子工程学院

电子科学与技术

2019

10/68

生物科学

2020

vr彩票

17

201910900040

王嘉欣

化学与药学学院

化学类(化学,应用化学)

2019

64/188

生物科学

2020

vr彩票

18

201911200070

黄丽倩

环境与资源学院

环境工程

2019

8/46

生物科学

2020

vr彩票

19

201913600062

甘凯莉

健康管理学院

健康服务与管理

2019

8/86

生物科学

2020

vr彩票

20

201912400432

张丽雯

经济管理学院

经济学类

2019

19/255

生物科学

2020

vr彩票

 

Baidu